จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 3.227.233.6
ประมวลภาพ การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนในเครือข่าย
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๙๗ ปี
รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีรายชื่อในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนสงเคราะห์(มูลนิธิ SET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมงาน Freshy boy & girl อาหมวย อาตี๋ EDUCATION NIGHT PARTY
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลบทความดีเด่นและการนำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับดีเด่น
จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โครงการ Great Good Friends
โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522