สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.204.108.121
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาผุ้เป็นแบบอย่างเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการนำเสนอผลงาน ประกวดสื่อการเรียนรู้สู่บูรณาการอาเซียน
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกาา ประเภททุนช่วยงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการคิด และทักษะชีวิต นักศึกษาวิชาชีพครู
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกชมรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522