จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.82.29.141
แจ้ง การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครบทความวิชาการ บทความวิจัย
ค่ายเตรียมความพร้อมคณิต...พิชิตฝัน ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 15 มกราคม - วันที่ 10 มีนาคม 2561
เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา รุ่นที่ 1
รับสมัครตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพีืนฐาน (O-NET)
การรับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง สุขเกษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความนยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความนยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์บังอร ทิวาพรนุกูล
รายละเอียดการอบรมครูประจำการ-ประจำปีงบประมาณ-2560
เอกสารประเมินอบรมหลักสูตรครูประจำการ ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ปีการศึกษา 2560
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน
ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๓)
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนช่วยงาน ประจำปี 2/2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประทุนเรียนดีและทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
ประมวลภาพบรรยากาศ งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย 20 ธันวาคม 2560งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน
อบรม STEM Education สเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522