จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.92.174.226
แจ้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด 18-19 สิงหาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในการเตรียมตัวสู่อนาคตในด้านวิชาชีพครู
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม-โครงการฝึกอบรมลูกไก่
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดการสำหรับการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
แจ้งนักศึกษาให้มาดำเนินการรับใบประกอบวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน
ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียนและห้องอบรม
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522