¶֧
::Education Contents::
::Content::
::ѷ::
::Edu@QRCode::
::Դ::
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565
ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
แจ้งตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี
ขอเชิญนักศึกษามาฝากประวัติใน JobSTl Platfrom
ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งสุจริตโมเดล ภายใต้โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต
ขอเชิญชวน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำพวงมะลิ ไหว้ขอพรปีใหม่ไทย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี
ดาวน์โหลด เกียรติบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522