จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.92.153.90
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ เปิดอบรม คุรุพัฒนา หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ในวันอังคาร 26 มิถุนายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งประภา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่2
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการคุรุพัฒนา หรือโครงการ EPLC
กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน
ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียนและห้องอบรม
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522