จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 52.91.39.106
สื่อต้นแบบปฐมวัย จากใจพี่ ถึงหัวใจดวงน้อย นักเรียนวัดดอนใหญ่
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562
ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าพักหอพักนักศึกษา 15 มิ.ย 62
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไตรรัตน์ชา สีทาโส นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การบรรยายพิเศษและการตรวจเยี่ยมโดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
แบบฟอร์ม แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน
ขอเชิญส่งบทความวิจัย วารสาร เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย - 17 พ.ค 2562
แจ้ง บันฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำขอบัณฑิต
โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน
ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522