จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 18.215.159.156
แจ้ง บันฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำขอบัณฑิต
ประมวลภาพ คณะครุศาสตร์สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรญา โพธิพิทักษ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ประกาศ!! อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2562
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าสอบ TOEFL (ITP) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยื่นใบสมัครตอบรับการทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด คณะ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน
ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522