¶֧
::Education Contents::
::Content::
::ѷ::
::Edu@QRCode::
::Դ::
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเที่ยบชั่วโมงและเทียบผลสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ พูลทอง
ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ นศ.ปี 1
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.วรางคณา ก้อมน้อย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522