จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 34.229.194.198
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดกาารรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอนทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม ราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง แสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกสอนจากโครงการแลกเปลี่ยน SEA Teacher จากประเทศฟิลิปปินส์
ประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อรับนักศึกษาฝึกสอนในปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน
ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522