¶֧
::Education Contents::
::Content::
::ѷ::
::Edu@QRCode::
::Դ::
กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ -นำส่งถุงปันสุข มอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ขอเชิญคณาจารย์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันมุทิตาจิต และถ่ายภาพร่วมกันกับผู้เกษียณอายุราชการ 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมเกณฑ์การให้คะแนนสำหรบคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ประชุมการจัดสรรงบประมาณประจำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522