¶֧
::Education Contents::
::Content::
::ѷ::
::Edu@QRCode::
::Դ::
การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตที่ยืนยันเข้ารับและยังไม่ได้ชำระเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต ให้เข้าไปพิมพ์เอกสาร การชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ย. 2563
ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเก้าสู่โลกการทำงาน(ปัจฉิมนิเทศ) ในที่ 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 มูลนิธีอายิโนะโมะโต๊ะ
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแจ้งรายชื่อและขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (กองพัฒนานักศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น สะพานสู่ภาษาจีน
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522