จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.198.78.121
ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 มาทำเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพครู
การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1-4 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานบุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อคณะครุศาสตร์
แจ้งนักศึกษาที่สมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียนและห้องอบรม
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522