จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 34.229.194.198
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หัวข้อข่าวแจ้งนักศึกษาที่สมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ประกาศ28-01-2018
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาที่สมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้มาประชุมในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม อาคาร ๙ (ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยให้มากันให้พร้อมเพียง (เพราะจะแจ้งข้อมูลและแจกเอกสารพร้อมป้ายชื่อ) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ดังแนบ        
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์ที่1 คือ 10-36-29_28-01-2018_O-net-edit.xls

ผู้รายงานICEIT
แหล่งข่าวคณะครุศาสตร์
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522