จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 34.229.194.198
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หัวข้อข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ย่านมัทรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม : บริหารจิต เจริญปัญญา
วันที่ประกาศ08-02-2018
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งแนะนำ ข้อคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของคุรุสภา ในการนี้ นักศึกษายังได้รับการเทศน์สอน จากเจ้าอาวาท วัดเทพนิมิตรโฆสิตาราม จ.นครสวรรค์ และยังได้สอนการนั่งสมาธิ กรรมฐาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจิต ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความต้องการให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านธรรมะ และนำหลักธรรม มาใช้ในดำเนินชีวิต เป็นโครงการดีดี ที่มีเพื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกคน ภายใต้การนำบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานนายราเมศ ชาญณรงค์
แหล่งข่าวคณะครุศาสตร์
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522