จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 34.229.194.198
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หัวข้อข่าวสัมมนาปลายภาค 2/2560
วันที่ประกาศ13-02-2018
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาปลายภาค 2/2560 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวให้คำแนะนำและชี้แจงทิศทางการสอบบรรจุครู เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอบบรรจุ นอกจากนั้นยังร่วมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาเข้าร่วม เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาในส่วนของการผลิตบัณฑิตในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อจะพัฒนาให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และทางโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และในช่วงท้ายก็มีการจัดประกวดบทความวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ได้นำหลักกาารเรียนการสอนไปใช้ในการสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นโปรโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมในสัมมนาปลายภาคนี้ โครงการดีดีแบบนี้ เพื่อนักศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน และครู โดยเป็นโครงการภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานนายราเมศ ชาญณรงค์
แหล่งข่าวคณะครุศาสตร์
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522