จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.166.133.84
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หัวข้อข่าวอบรมผู้กำกับลูกเสือ BTC รุ่นที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือเขาแรด
วันที่ประกาศ02-03-2018
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือ BTC ณ ค่ายลูกเสือเขาแรด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือนี้ เพื่อเป้นการพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยนักศึกษาที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะได้รับวุฒิบัตร BTC และนอกจากนั้น นักศึกษายังจะได้รับประสบการณ์และความรู้มากมายในการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป้นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นโครงการ ภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราชภัฏนครสวรรค์

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานนายราเมศ ชาญณรงค์
แหล่งข่าวคณะครุศาสตร์
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522