• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์ ขอรับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

05-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมการพิจารณาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษา

31-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา เรื่อง การสมัครการสมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพ

31-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และตารางอบรม เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2563

24-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ่(กองพัฒนา นศ.)

24-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอ ปชส. เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อมนุษย์ เนื่องในวันครบรอบ 88 พรรษา (กองพัฒนา นศ.)

24-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

ประเมินสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

05-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 2)

02-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการผลิตครูเพิื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 58 และ นักศึกษารหัส 59

01-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอน

01-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

12-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

09-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

04-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรม Microsoft Team แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

29-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

05-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์

27-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

21-02-2020 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

14-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม