• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

สื่อต้นแบบปฐมวัย จากใจพี่ ถึงหัวใจดวงน้อย นักเรียนวัดดอนใหญ่

19-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562

18-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าพักหอพักนักศึกษา 15 มิ.ย 62

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไตรรัตน์ชา สีทาโส นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

02-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

การบรรยายพิเศษและการตรวจเยี่ยมโดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

23-05-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

แบบฟอร์ม แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน

08-05-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

20-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

17-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะ QA สัญจร ประจำปี 2562

14-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงานปรฐมนิเทศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

14-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

05-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ณ บริเวณหอพักนักศึกษา ย่านมัทรี

17-05-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

30-07-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

30-06-2018 ICEIT

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

คลินิกทันกรรม ทีสมายล์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

27-03-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส ตาคลี ( เริ่มงานช่วงเดือน พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 61)

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครน้อง Part time LG ประจำสาขา LOTUS อ.ตาคลี นครสวรรค์ ระยะเวลาตั้งแต่ 16 ก.พ - 31พ.ค 62 (รายได้ต่อเดือน 11,000 +)

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี

11-09-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

โรงเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร์ อ.โต้ง เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะนำปรึกษาคอร์สเรียน ประจำสาขานครสวรรค์

11-09-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม