• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)

15-11-2019 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและกระทง ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

05-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

มาเช็คกันหน่อยจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต้องเตรียมเงินเท่าไร

28-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองแทนบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบได้

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง

04-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์

03-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง ณ ลานหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

13-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

งานลอยกระทง จัดโดย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

13-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

31-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

จัดการประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

25-09-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนการศึกษาย่านมัทรี

10-09-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ด้วยกายบริหาร

21-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ Great Good Friends

07-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

ประกาศรับสม้ครพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทโกสบอล

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สเวนเซ่นส์ - พนักงานบริการ

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานส่งอาหาร (Driver)

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คลินิกทันกรรม ทีสมายล์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

27-03-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม