• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ขอแจ้งรายชื่อและขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (กองพัฒนานักศึกษา)

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

15-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น สะพานสู่ภาษาจีน

14-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

09-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

นักศึกษาที่มีความประสงค์ส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2564 (ครั้งที้่2)

08-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเที่ยบชั่วโมงและเทียบผลสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ

24-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราขทาน ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง

22-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดนครสวรรค์

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET ในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

15-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานมุทิตาจิต แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

24-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

16-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL AL และ PLC ระหว่างวันที่ 15-18 คุลาคม พ.ศ.2563

15-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรมการผสมอาหารและการให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพวันที่ 2 ของการจัดโครงการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

07-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

04-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม