• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ขอเชิญร่วมงานประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11-09-2018 Webmaster

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.รัตนาภรณ์ โพธิ์เทพ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

29-08-2018 Webmaster

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล

24-08-2018 Webmaster

แจ้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

16-08-2018 ICEIT

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด 18-19 สิงหาคม 2561

09-08-2018 Webmaster

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในการเตรียมตัวสู่อนาคตในด้านวิชาชีพครู

09-08-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

สัมมนาปลายภาค ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการ E-PLC ประจำปีการศึกษา 2561

10-09-2018 Webmaster

การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการ E-PLC ประจำปีการศึกษา 2561

10-09-2018 Webmaster

โครงการติดตามความก้าวหน้าการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [โมดูล2]

06-09-2018 Webmaster

การประชุมการจัดการแข่งขันวิชาการ วิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5

03-09-2018 Webmaster

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศ [มูลนิธิ SET]

29-08-2018 Webmaster

การสัมภาษณ์ทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET

16-08-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 Webmaster

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

30-07-2018 Webmaster

แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

30-06-2018 ICEIT

แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

07-05-2018 ICEIT

ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน

28-04-2018 ICEIT

ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

17-04-2018 ICEIT

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี

11-09-2018 Webmaster

โรงเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร์ อ.โต้ง เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะนำปรึกษาคอร์สเรียน ประจำสาขานครสวรรค์

11-09-2018 Webmaster

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด จ.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานขาย 1 อัตตรา

11-09-2018 Webmaster

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

25-07-2018 Webmaster

รับสมัครพนักงาน Full time / Part time ประจำร้าน Sizzler สาขา Sizzler V Square นครสวรรค์

10-07-2018 Webmaster

งาน part time : The Pizza Company - Cook รับสมัคร พนักงานครัว Cook

09-07-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม