• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

18-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีโครงการวันพระราชทานนาม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

11-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ครั้งที่ 6

04-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ รวมพลฅนเรียนครู ครั้งที่ ๒

31-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

27-01-2020 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

21-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

กีฬาภายในครุศาสตร์ ภายใต้ชื่อ รวมพลคนเรียนครู ครั้งที่ 2

02-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

จัดประชุมสำนักงานคณะครุศาสตร์

30-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563

28-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมปรึกษาอัตรากำลังคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

28-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

การประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่ 6

23-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภํฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

14-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมตัวแทน สทศ NIETS เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

30-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา

28-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ Great Good Friends

07-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รับสมัครงาน

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม นครสวรรค์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การก่อสร้าง/การตกแต่ง นครสวรรค์, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เชียงราย, เพชรบูรณ์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

Product Specialist ห้องปฏิบัติการแล็บ (ประจำเขตเหนือตอนล่าง) กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, สุโขทัย

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศรับสม้ครพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทโกสบอล

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม