• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินคืน 10% สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนไปแล้ว

09-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สัมภาษณ์สด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

19-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ อว.จ้างงาน จำนวน 280 อัตรา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ Covid-19

17-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ต้อนรับผู้ปกครองและตรวจความพร้อมหอพักนักศึกษา

15-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมฯ ภาคปกติ

27-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

27-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

09-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

09-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมเปิดภาคเรียนคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2563

29-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 1/2563

29-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2563

26-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

18-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

อบรม Microsoft Team แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

29-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

05-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์

27-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

21-02-2020 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

14-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมตัวแทน สทศ NIETS เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

30-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รับสมัครงาน

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม นครสวรรค์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การก่อสร้าง/การตกแต่ง นครสวรรค์, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เชียงราย, เพชรบูรณ์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

Product Specialist ห้องปฏิบัติการแล็บ (ประจำเขตเหนือตอนล่าง) กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, สุโขทัย

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศรับสม้ครพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทโกสบอล

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม