• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

04-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ตรวจสอบสถานะการสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 6

27-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

22-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

22-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งระยะเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

19-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)

15-11-2019 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6

04-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ

04-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การสัมภาษณ์ทุน SET

27-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง ณ ลานหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

13-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

งานลอยกระทง จัดโดย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

13-11-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

31-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ Great Good Friends

07-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

ประกาศรับสม้ครพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทโกสบอล

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สเวนเซ่นส์ - พนักงานบริการ

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานส่งอาหาร (Driver)

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คลินิกทันกรรม ทีสมายล์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

27-03-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม