• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเที่ยบชั่วโมงและเทียบผลสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ

24-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

24-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563

18-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร

11-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ พูลทอง

11-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ นศ.ปี 1

28-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานมุทิตาจิต แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

24-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

15-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

13-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

13-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

อบรมการผสมอาหารและการให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพวันที่ 2 ของการจัดโครงการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

07-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

04-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรม Microsoft Team แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

29-06-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

05-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์

27-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม