• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานฯ

18-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ไฟล์เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานฯ

18-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฉลองครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กีฬาประเภท ฟุตซอลชาย รับจำนวน 16 ทีม

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในอากาส ถวายเทียนจำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

10-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี)

06-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนย่อยต่าง ๆ ณ ห้อง ภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์

10-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

04-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา

02-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2562

24-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณธกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

20-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ Great Good Friends

07-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

สเวนเซ่นส์ - พนักงานบริการ

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานส่งอาหาร (Driver)

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คลินิกทันกรรม ทีสมายล์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

27-03-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส ตาคลี ( เริ่มงานช่วงเดือน พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 61)

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม