• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

21-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

09-01-2020 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

23-12-2019 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

ตรวจสอบรายละเอียด เลขประจำตัวผู้สอบและห้องสอบ สำหรับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 6

11-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ฉบับปรับปรุง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 และห้องสอบ

11-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

04-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

การประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่ 6

23-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภํฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พศ.2563

16-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน บ้านห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

08-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร 39 รูป

08-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

26-12-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ Great Good Friends

07-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

ประกาศรับสม้ครพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทโกสบอล

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สเวนเซ่นส์ - พนักงานบริการ

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานส่งอาหาร (Driver)

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คลินิกทันกรรม ทีสมายล์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

27-03-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม