• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประกาศโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เปิดรับสมัครครู

05-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนที่ได้รับจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

02-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับนายภภูมิ อินภูมี และณัฐวุฒิ ฉิมพาลี และ สุรีพร จันทร์ขำ ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 1

27-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการเผยแพร่บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 7

26-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

10-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บรูณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรังฯ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

01-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู 2/2563

27-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

20-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

20-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1

23-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะกรรมการพิจารณาทุน SET คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการ การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ให้นักศึกษาได้รับทุน SET

22-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

22-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์

22-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

01-02-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการ สนส.สัญจร

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

16-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม