• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประมวลภาพ การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนในเครือข่าย

22-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๙๗ ปี

14-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

07-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

06-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีรายชื่อในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนสงเคราะห์(มูลนิธิ SET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

06-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

05-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ด้วยกายบริหาร

21-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิเจริญปัญญา

20-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รับการพิจารณาทุนมูนิธิ SET ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

09-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

09-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ Freshy อาหมวย อาตี๋ 2019 ณ โรงอาหาร อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนการศึกษาย่านมัทรี

05-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย ณ ห้องภูมิภัทราคม

03-08-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

13-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการ Great Good Friends

07-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08-06-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

สเวนเซ่นส์ - พนักงานบริการ

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานส่งอาหาร (Driver)

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

12-07-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

คลินิกทันกรรม ทีสมายล์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

27-03-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส ตาคลี ( เริ่มงานช่วงเดือน พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 61)

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม