• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม-โครงการฝึกอบรมลูกไก่

17-07-2018 ICEIT

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

11-07-2018 Webmaster

กำหนดการสำหรับการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

06-07-2018 Webmaster

แจ้งนักศึกษาให้มาดำเนินการรับใบประกอบวิชาชีพครู

27-06-2018 ICEIT

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

21-06-2018 Webmaster

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

21-06-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

การมอบเกียรติบัตรตัวแทนนักศึกษาอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ

19-07-2018 Webmaster

ประมวลภาพ การสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับชั้นปีที่ 1-3

17-07-2018 Webmaster

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

13-07-2018 Webmaster

ประมวลภาพพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

03-07-2018 Webmaster

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย

02-07-2018 Webmaster

ประมวลภาพสัมมนาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

02-07-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

30-06-2018 ICEIT

แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

07-05-2018 ICEIT

ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน

28-04-2018 ICEIT

ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

17-04-2018 ICEIT

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

16-04-2018 ICEIT

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

16-04-2018 ICEIT

อ่านเพิ่ม