• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 เมษายน 2561

โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ตามเอกสารที่แนบ