• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561

 

นักศึกษาสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://sd.nsru.ac.th/pdf/set2560.pdf