• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพสัมมนาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์