• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี