• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังตารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี