• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ดาวน์โหลด

ห้องที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนเป็น ห้อง พระบาง  อาคาร 15 ชั้น 4