• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การมอบเกียรติบัตรตัวแทนนักศึกษาอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 พ.ต.ต.นิติไชย ไพศาลพิยะนุกุล สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เข้าพบผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา และอาจารย์ทองแดง สุกเหลือง เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เป้นตัวแทนอาสามัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ทองแดง สุกเหลือง ที่ได้รับความไว้วางใจของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว