• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญข้าวสาร อาหารแห้ง ต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายชัยมงคล และ นำนักศึกษาร่วมกับจิตอาสาของทางจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณที่กำหนด จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการปลูกต้นไม้ โดยมีผู้บริหารและนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยบรรยากาศ ที่มีความสุข