• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งาน part time : The Pizza Company - Cook รับสมัคร พนักงานครัว Cook

The Pizza Company - Cook

บริษัท: The Pizza Company
ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองนครสวรรค์
รายละเอียดงาน

 

งาน: พนักงานครัว Cook

ลักษณะงาน

1. จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำอาหารให้ลูกค้า

2.  ให้บริการจัดทำอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
3.  ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ 
4.  ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน  SOO  ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า 
5.  ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ : สวัสดิการอื่นๆ - อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์- สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)- พนักงานประจำ สมัคร บาท/เดือน - พนักงานชั่วคราว  Part Time 43-55บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40บาท/ชั่วโมง )

- วันหยุดนักขัตฤกษ์  Part Time 86-110บาท/ชั่วโมง  OT. 172-220บาท/ชั่วโมง

-  ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม

- ค่ากะปิดร้าน

- ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า