• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถวายพานพุ่มทอง และพุ่มพานเงิน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์