• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ คนละ 2 ฉบับ 

ดาวน์โหลด :https://drive.google.com/drive/folders/1xkP7Yk7evsLzY27L2mK8qvrKi92PAqxY