• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมภาษณ์ทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ อาจารย์ทินกร ชอัมพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี