• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.รัตนาภรณ์ โพธิ์เทพ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.

นางอุษณี จงจิระ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลการศึกษาเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอโกรกพระ โดย น.ส.รัตนาภรณ์ โพธิ์เทพ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกและรับทุนการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัตนาภรณ์ โพธิ์เทพ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 มา ณ โอกาสนี้