• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญร่วมงานประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ศูนยการศึกษาย่านมัทรี 

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 13.00 น.  - 20.00 น. 

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแต่งชุดไทย หรือ ชุดไทยประยุกต์