• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ การประกวดดาวเดือน และดาวเทียม ในหัวข้อ กรุงศรีรีเทิร์น คณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานประกวดดาวเดือนและดาวเทียม ณ อาคาร 10 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดาว-เดือน ดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์