• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประกวด ดาวเดือน และดาวเทียม ในระดับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประกวด ดาวเดือน และดาวเทียม ในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงความสามารถของผู้เข้ารับการแข่งขันในแต่ละคณะฯ