• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ นำโดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว และมีการจัดแข่งขันกระทง ในประเภทความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การทำกระทงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่สากล