• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษา ในการสอบครั้งนี้