• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี 9 ม.ค. 62

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา ให้แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ย่านมัทรี

นำโดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ ทองแดง สุกเหลือง นำนักศึกษานำไหว้พระ สวดมนต์  นั่งสมาธิ เจริญจิตปัญญา ตามแนวทางที่คุรุสภาได้กำหนดไว้