• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ชญานิษฏ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ และถือโอกาสขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์