• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562