• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Capiz State University (CAPSU) ประเทศฟิลิปปินส์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ พานักศึกษา แลกเปลี่ยนจาก Capiz State University (CAPSU) ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแนะนำตัว ก่อนไปทำหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่างยินดีต้อนรับ และการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ดังกล่าว