• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภํกนครสวรรค์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในงานนักศึกษา ได้จัดซุ้มสำหรับเด็กๆ ให้ได้รับความเพลิดเพลิน ความสุข สนุกสนาน นอกจากนั้นยังได้ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในแต่ละชมรม