• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อรับนักศึกษาฝึกสอนในปีการศึกษา 2562

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อรับนักศึกษาฝึกสอนในปีการศึกษา 2562 ขยายไปจึนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562