• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก บริหารจิต เจริญปัญญา และ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันอังคาร 29 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ทองแดง สุกเหลือง นำนักศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมนั่งสมาธิ ต่อจากนั้นเป็นการติวภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษารุ่นพี่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควบคุมโดยอาจารย์เวนุกา ตาลาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ