• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง แสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกสอนจากโครงการแลกเปลี่ยน SEA Teacher จากประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ แสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกสอนจากโครงการแลกเปลี่ยน SEA Teacher จากประเทศฟิลิปปินส์