• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักย่านมัทรี กายบริหาร

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักย่านมัทรี ด้วยกายบริหาร โดยกิจกรรมนี้ ควบคุมการบริหารกาย ด้วย อาจารย์ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาย่านมัทรี ได้พัฒนาทักษะทางด้านร่ายกาย ตามนโยบายการผลิตครูของคุรุสภา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์