• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ โดยสาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ โดยสาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์