• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บรรยายพิเศษ ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม ในหัวข้อ บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม ในหัวข้อ บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงศ์ อินทรวารี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

 

iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTCIVEkVuIRio4qHtIwa5wrtESNYlBdI5Er1jZvPBCw2xmsE6ujuP5tASg28UEssKs53ajEaanuK0pC/embed?start=true&loop=true&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true">