• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี และ หอพักชาย (ในเมือง) โดยช่วงแรกจะเป็นการสวดมนต์ ไหว้พระ ต่อจากนั้นเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์เวนุกา ตาลาน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษา มาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้