• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบบรรจุครู ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบบรรจุครู ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได่รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อนไปสอบบรรจุครู เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์