• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา และเป็นครู ต่อไปในอานาคต