• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ ในหัวข้อ รวมพลคนเรียนครู ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ ในหัวข้อ รวมพลคนเรียนครู ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท