• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอมราวดี  ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
การแต่งกาย 
    ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  สวมชุดสูท/ชุดผ้าไทย
    นักศึกษา    สวมชุดนักศึกษา