• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าสอบ TOEFL (ITP) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยื่นใบสมัครตอบรับการทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2562

ขอเชิญนักศึกษาเข้าสอบ TOEFL (ITP) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/

และยื่นใบสมัครตอบรับการทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์