• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรญา โพธิพิทักษ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรญา โพธิพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์