• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ คณะครุศาสตร์สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร์สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  4 ปี  ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์