• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ณ บริเวณหอพักนักศึกษา ย่านมัทรี

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ณ บริเวณหอพักนักศึกษา ย่านมัทรี ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะบดีในแต่ละคณะ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้