• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์