• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ สุวรรณ์ เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อนำความรู้แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาร่วมพัฒนาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน