• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการ Great Good Friends

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ Great Good Friends ณ ห้องอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์