• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในอากาส ถวายเทียนจำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในอากาส ถวายเทียนจำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ เวลา 9.30 น.