• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สวนการศึกษาย่านมัทรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ จากนั้นเป็นการมอบทุนแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษากิจกรรมเด่น