• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา และ ตัวแทนนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์